Žad ovalni tanjir

2 preostalo

Sjajna glazura na tanjiru koji može biti za lep lagan desert ili tanjir sa hranom koji svi dele.

Iskominujte ga sa Žad šoljom.

Dim. 21x12cm 

SR
SR