Tamno-siva široka šolja

4 preostalo

Siva sa nijansama uglja. Odaje zemljan, vrlo prisutan karakter sa težinom porcelana. Donja polovina šolje je neglazirana. Porcelanska masa za ovu šolju se boji crnim pigmentom u precizno izmerenoj proporciji zarad kontrole boje.

Ovakav oblik šolje nismo imali do sada. Šira i nešto viša nego naša najčešća mala šolja. Lepo ide uz servijete iz Heiko kolekcije.

SR
SR