Moscata tanjir, crni potez četkicom i zlatna linija, četiri veličine

1 preostalo

Neko za tiramisu?

Desertni tanjir sa blago podignutom ivicom.

R=cca. 18cm

SR
SR