Nova tacnica

Volim kako se ova igra motiva dinamično menja kroz različite komade. Za šta biste vi koristili ovu tacnicu?

R=15cm

9 preostalo