Početna / Boya blog

Boya blog

Vino i drvo

Wine and wood

Rad na setu zahteva direktan kontakt sa poručiocima kada ja pažljivo slušam i kada imamo komunkaciju koja liči na ples. Bez toga ovaj put, Bojana!

SR
SR
SR